കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

വസുധൈവ  കുടുംബകം 
കവിത ആസ്വദിക്കുവാന് കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍:
*അമൂര്‍ത്ത ഭാവനകള്‍ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പ്രയാസം.
കവിത ആസ്വദിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഉള്ള മുന്‍ ധാരണകള്‍ 
*പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശ്രം,പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.
ക്ലാസ്സില്‍  നല്‍കാവുന്ന  പഠന  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍:(ഏതാനും  ഉദാഹരണങ്ങള്‍)
           1 .ചിത്രീകരിക്കുക :
നദിയുടെ പാട്ടിന്നിടര്‍ച്ചയും പക്ഷിയുടെ ദൈന്യവും ചിത്രമാക്കുകയും അത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും.
           2 .ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് :         
i . വാഗര്‍ത്ഥ ആസ്വാദനം: ( ഇത് കവികളുടെ അടിസ്ഥാന കവിതാ തന്ത്രമാണ്.)
"സൂര്യനെ കാണാ ധ്രുവങ്ങള്‍"-- വരിയിലെ കാണാ എന്നാ പ്രയോഗത്തില്‍ സൂര്യനും ധൃവങ്ങളും ജീവന്‍ തുടിക്കുന്നവരായിമാറി.
"മായും മരതക................പാവം നദി" --ഇവിടെ നദി ജീവനുള്ളതായി.
"മണ്ണിന്റെ ദാഹം"--മണ്ണ് ജീവനുള്ളതായി .
ii .ആശയ ആസ്വാദനം

"ഭൂമിയീ നമ്മളിലേക്ക് ..........."
""നീറും  മരുഭൂമി ........അശാന്തിയും"
          [ആസ്വാദനക്കുറിപ്പില്‍   കാവ്യരസവും  കവി വീക്ഷണവും  നമ്മുടെ സ്വന്തം  വീക്ഷണങ്ങളും  ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ.]
            3.ഗാനം രചിക്കുക:
നദിയുടെയും  പക്ഷിയുടെയും  വേദനയില്‍  പങ്കുചേര്‍ന്നു  ഗാനം രചിക്കുക 
            4.ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം:
ഭൂമിയുടെ  വിനാശത്തെക്കുറിച്ച്‌   
           5.സംവാദം:
ഭൂമിയുടെ  വിനാശത്തെക്കുറിച്ച്‌   ,പരിസ്ഥിതി  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ . 
          6.സംഭാഷണം  രചിക്കുക:
പക്ഷിയും നദിയും മനുഷ്യരോട്  പറയുന്ന  വിഷമങ്ങള്‍ 
          7.കൊളാഷ്  തയ്യാറാക്കുക:
ഭൂമിയുടെ നാശം
         വിശദീകരിക്കേണ്ടത് :
[ഭൂമി നമ്മിലെക്കൊതുങ്ങുക------മനുഷ്യന്റെ  ചൂഷണങ്ങളില്‍  കുടുങ്ങി  അവന്റെ കാല്‍ക്കീഴിലാകുന്നു]

0 comments: